Klachten – Centrum Apotheek Enschede – Enschede

Centrum Apotheek Enschede

Beltstraat 43a 7512AC Enschede Tel:053 431 4664

Klachten

U kunt er wat mee doen!
Heeft u een klacht over uw apotheek?

Praat erover met uw apotheker

Wanneer u naar een apotheek gaat, wilt u graag een goed contact met de apotheker en de apothekersassistenten.
Gelukkig zijn de meeste mensen tevreden over hun apotheek.
Maar misschien bent u over bepaalde zaken minder tevreden.
Hier leest u wat u kunt doen met uw onvrede of klacht over een apotheek. Zowel de apotheker als de KNMP (de beroepsorganisatie van apothekers in Nederland) zijn u graag behulpzaam bij het oplossen van uw probleem.

Wat kunt u doen met uw klacht?

Bespreek de klacht met uw apotheker
Probeer eerst het probleem met uw apotheker te bespreken. Dat kan ook als een klacht over een medewerker van de apotheek gaat. Als de apotheker niet weet dat u ontevreden bent, kan hij ook niet proberen de klacht op te lossen. Komt u er samen niet uit, dan kunt u hieronder lezen wat u vervolgens kunt doen.

Advies en ondersteuning

Op de publiekswebsite Apotheek.nl staat ook informatie over de KNMP klachten- en geschillenregeling.
U kunt de informatie vinden via www.apotheek.nl/klachten-over-apotheek

Klachtenfunctionaris

Komt u er met de apotheker niet uit?
Dan kunt u uw klacht ook voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Deze functionaris kiest geen partij en heeft geen oordeel, maar is onafhankelijk. Alles wat u aan deze persoon vertelt, is vertrouwelijk.
Deze functionaris is niet in dienst van de KNMP, maar wordt gedetacheerd vanuit de Stichting Klachtenbemiddeling Gezondheidszorg. De bemiddelaar zoekt samen met u naar een oplossing van uw probleem en kan bemiddelen.

Geschillencommissie

Komt u er met de apotheker niet uit? En is ook de bemiddeling niet geslaagd?
Dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Openbare Apotheek. Die doet een uitspraak over uw klacht.
Vindt de geschillencommissie uw klacht terecht? Dan krijgt de apotheker advies om herhaling te voorkomen.
Heeft u schade opgelopen? Dan kunt u een schadevergoeding vragen. De geschillencommissie besluit of u hier recht op heeft.

De geschillencommissie Openbare Apotheken is onafhankelijk en valt onder de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).
Deze commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en twee leden: één namens patiënten (NPCF) en één namens apothekers (KNMP) en wordt bijgestaan door een secretaris.
Wacht u niet te lang met het indienen van een klacht. Hoe langer geleden het voorval, hoe lastiger het is om precies te achterhalen wat er is gebeurd.

Hoe gaat de Geschillencommissie te werk?

Alleen als de bemiddeling niet slaagt, kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de geschillencommissie. Binnen tien werkdagen hoort u of uw zaak wordt behandeld.
De geschillencommissie stuurt uw klacht naar de apotheker. Die moet schriftelijk reageren. Het kan zijn dat u en de apotheker worden uitgenodigd voor een gesprek over de klacht.
De geschillencommissie doet een schriftelijke uitspraak over uw klacht. Deze uitspraak is bindend: iedereen moet zich hieraan houden.
De geschillencommissie kan een schadevergoeding tot € 25.000,– toekennen. Dit gebeurt alleen als de schade aantoonbaar is en direct is veroorzaakt door de apotheker.

Kosten

Bemiddeling door de klachtenfunctionaris kost niets. Indien u naar de geschillencommissie gaat zijn er wel kosten aan verbonden. De tarieven vindt u op www.skge.nl.

Zorgvuldig

De geschillencommissie Openbare Apotheek en de klachtenfunctionaris gaan zorgvuldig met uw privacy om.

Adressen:

Klachtenfunctionaris en bemiddeling
T  06 22 92 16 49
E  bemiddelingapotheken@kpnmail.nl

Geschillencommissie Openbare Apotheken
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
T  088 02 29 181
E  info@skge.nl

W www.skge.nl

Voor overige informatie kunt u terecht bij:

KNMP

Postbus 30460
2500 GL DEN HAAG
070 – 373 73 73