Centrum Apotheek Enschede – Enschede

Centrum Apotheek Enschede

Beltstraat 43a 7512AC Enschede Tel:053 431 4664

Bestellen en bezorgen services

Welkom bij Centrum Apotheek Enschede

Farmaceutische zorgverlening

Als Centrum Apotheek Enschede maken wij deel uit van de dagelijkse zorgverlening in Enschede. Daarnaast verzorgen wij buiten de normale openingstijden van uw eigen apotheek de spoedeisende farmaceutische zorg. Dit betekent dat, als uw eigen apotheek niet bereikbaar is, u voor spoedrecepten een beroep kunt doen op de Centrum Apotheek Enschede.

Privacy verklaring

Centrum Apotheek Enschede gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Centrum Apotheek Enschede deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Centrum Apotheek Enschede bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Centrum Apotheek Enschede houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden, vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is, informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens, informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens en informeert patiënten indien Centrum Apotheek Enschede bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

U kunt bij ons terecht voor: